Planerna på ny vårdscentral i Karlskrona ställs in

Enligt uppgifter från SVT Nyheter Blekinge avbryts planerna för att bygga en ny vårdcentral på Kungsplan i centrala Karlskrona av Region Blekinge. Detta sker till följd av ekonomiska svårigheter, och trots att arbetet var väl påbörjat och fastigheten köptes av kommunen år 2022.

Den ursprungliga avsikten var att både Trossö vårdcentral och Kvinnohälsovården skulle flytta till den nya platsen på Kungsplan på Trossö. Men nu jobbas det på att sälja tillbaka fastigheten till kommunen, vilket enligt källor ska ske inom kort.

När politikerna, såsom Fredrik Thomasson och Sophia Ahlin, tillfrågas om detta, hänvisar de till den kommande budgeten och förbehåller sig från kommentarer tills dess.

Det påstås att Karlskrona kommun kan erbjudas att återköpa tomten, en idé som möts med intresse av vissa politiker, inklusive Christopher Larsson, som ser det som en viktig plats för staden. Men han säger att inga officiella besked har kommit angående detta ännu.

Lämna en kommentar