Här är planen för E22 mellan Karlskrona och Ronneby

Projektet kring den kommande sträckan av E22 mellan Ronneby och Karlskrona har nu skisserats i detalj. Trafikverket har presenterat sitt förslag för sträckan mellan Tvingkrysset och Nättraby, och de berörda parterna har en månad på sig att ge sina synpunkter.

Planen är att omformatera E22 mellan Tvingkrysset och Nättraby för att vara klar år 2030. Trafikverket har färdigställt sitt förslag för vägsträckningen och de som kommer påverkas av förändringarna har möjlighet att lämna sina åsikter om byggplanerna fram till den 22 december.

Den nuvarande sträckan upplever ofta stora trafikproblem, särskilt under morgon- och kvällspendlingen när köerna är långa och olyckor är vanliga, berättar Daniel Andersson, projektledare på Trafikverket.

Enligt förslaget kommer den befintliga vägen att breddas norrut för att möjliggöra fler körfält. Samtidigt planeras nya av- och påfarter vid platser som bland annat Hasslörondellen och Listerby.

Initialt var planen att den nya motorvägen skulle sträcka sig från Ronneby till Nättraby, men på grund av en budgetminskning på 100 miljoner kronor kommer den istället att sträcka sig drygt en mil och anslutas strax före Tvingkrysset i Ronneby kommun, där den kopplas samman med motorvägen i Nättraby.

Lämna en kommentar